Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

 

Önsöz

Günümüz koşullarındaki hızlı bilgi birikimi ve bunların doğal sonucu olarak tıptaki köklü değişiklikler nedeniyle alt uzmanlık dallarındaki gelişmelere bile zamanında ayak uydurabilmek özel bir çaba gerektirmektedir. Bu koşullar altında göz hastalıkları uzmanı olmayan hekimlerimizin kendi sahaları dışındaki bir disiplinin inceleme ve uygulama tekniklerine kendilerini çok yakın hissetmediklerini anlayabiliyorum. Ancak çocuk hekimleri, aile hekimleri ve pratisyen hekimler “a’dan z’ye” çok geniş bir sistemler incelemesinden sorumlu olmaktadır. Çocuklara daha yakın olan bu meslektaşlarımızın önlenebilir körlük nedenlerini vaktinde tanıyabilmeleri modern Türkiye’nin sağlık hizmetleri kalitesine vazgeçilmez bir katkı sağlayacaktır. Sistemik hastalıklara da ışık tutabilmesi bakımından göz muayenesi çocuklarla ilgilenen tüm hekimlerin dağarcığında olması gereken bir uygulamadır. 
 
Kendisini henüz ifade edemeyen çocuklarda uygun gözlem teknikleriyle dikkati çeken ve hemen değerlendirilmesi gereken göz sorunları kırmızı göz, lökokori, korneanın büyük veya bulanık olması, pupillanın anatomik ve fonksiyonel bozukluğu, şaşılık, nistagmus, anormal baş pozisyonu, kapak düşüklüğü, çapaklanma, sulanma ve prematürite öyküsüdür. Bu kitabı yukarıda sayılan sorunları göz önüne alarak yapılandırmak istedim. Amacım çocuklarla ilgilenen hekimlerimize ve göz hastalıkları uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlisi arkadaşlarımıza inspeksiyon ve basit inceleme teknikleri ile çocuklarda göz hastalıklarının saptanması, ayırıcı tanısının yapılması ve tedavi ilkelerine yönelik basitleştirilmiş bir kılavuz hazırlamak oldu. Bu nedenle konu başlıkları sistem ve hastalık sınıflamalarına göre değil ilk bakıda dikkati çekebilecek semptom ve klinik bulgulara göre düzenlenmiştir. Hekimlerimizin vakit kısıtlılığını göz önüne alarak mümkün olduğunca çok görsel sunudan yararlanarak konuları sadece özetlemeye çalıştım. Daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için bu konuda didaktik ve ansiklopedi kapsamında üretilmiş pek çok değerli eser bulunmaktadır.
 
“Çocuk Göz Hastalıkları ve Şaşılık” konusu göz hastalıkları biliminde ayrı bir akademik çalışma disiplinini gerektirir. Bir göz hekiminin içinden geçtiği eğitim süreci ne olursa olsun kendisini çocuk göz hastalıklarında uzmanlaşmış sayabilmesi için var oluşunun asıl dayanağı olan çocuk hastanesi-araştırma enstitüsü veya yoğun bir çocuk kitlesine hizmet eden çocuk hastalıkları bölümünün çatısı altında görev almış olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi bu kılavuzun hazırlanmasında vazgeçilmez bir ortam oluşturmuştur.
 
Sonu gelmeyecek olan öğrencilik sürecimde bana eğitim ve destek veren, güven duyan ve kıymetli vaktini ayıran çok değerli hocalarım, hastalarım, öğrencilerim ve meslekdaşlarıma en derin şükran ve saygılarımı sunarım.
 
Prof. Dr. E. Cumhur ŞENER
Ankara, 08/05/2008