Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

 

Çocuk Hekimlerinin Uygulaması Gereken
Göz Tarama Yöntemleri

Yeterli tıbbi ve aile hikayeleri
Prematüre, körlük, şaşılık, görme tembelliği
Yenidoğan
İnspeksiyon
Kırmızı yansıma testi
Göz hareketlerinin değerlendirilmesi
6. Ay
Yenidoğan testleri + fiksasyonun kontrolu ve örtme testi
4 yaş
6. ay testleri + görme keskinliği ölçümü

Kırmızı Yansıma Testi: Oftalmoskop 1 m'den (+1 ile netleştirilerek) çocuğun burun köküne doğru tutulur. Çocuk ışık kaynağına doğru fikse ederken her iki gözden simetrik, homojen parlak kırmızı yansıma görülebilmelidir. (bkz Bölüm 2 ve Bölüm 4)

Göz Hareketlerinin Değerlendirilmesi: Gözlerin paralelliği sadece karşıya doğru bakarken değil tüm bakış yönlerinde değerlendirilmelidir. Bazı şaşılıklar boyun sağ veya sol omuzalara doğru eğilirken çocuktan uzağa bakması istendiğinde en belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. (bkz Bölüm 11

Fiksasyon Kontrolu: Bebekler 2-3. aydan itibaren göz teması kurabilmelidir. Bu test her bir göz ayrı ayrı kapatılarak değerlendirilmelidir. Dördüncü aydan itibaren çevresindeki cisimleri her bir gözüyle ayrı ayrı simetrik olarak takip edebilmelidir. (bkz Bölüm 2)

Örtme Testi: Çocuk üzerinde küçük detaylar olan bir cisme 50 cm'den burun hizasında bakarken gözlerden birisi kapatılır. Kapama esnasında çocuk cisme bakmayı sürdürebilmek için açıkta kalan gözünü cisme doğru hareket ettirmek zorunda kalıyorsa şaşılık lehine değerlendirilir. Bu test her iki göze ayrı ayrı ve uzaktaki bir hedef için de tekrarlanmalıdır. (bkz Bölüm 11)

Görme Keskinliği Ölçümü: Her bir göz ayrı ayrı kapatılarak test edilir. Yaklaşık 4 m. uzaklıktaki TV detayları sorgulanarak kendi sağlam gözünüz ile kıyaslamak sadece bir fikir verebilir. Kantitatif objektif ölçüm için 4 yaş grubunda HOTV, Lea testleri veya E sembolleri tavsiye edilir. (bkz Bölüm 2)

Kırmızı Göz Ayırıcı Tanısı ve Yaklaşım: (bkz Bölüm 6)
Görme azalması,  ağrı, kapakları açamama, aşırı çapaklanma, aşırı sulanma, ışık refleksinin bozulması göz hekimine refere edilmesini gerektirir. İstisna olarak; juvenil idiyopatik artrite bağlı üveitlerde yukarıda sayılan bulguların hemen hiç birisine rastlanmaz. Bu hastaların düzenli aralıklarla göz muayenesi olması gerekir.

Travma (bkz Bölüm 9)
Kimyasal göz yaralanmalarında vakit kaybetmeden yaklaşık 20 dk.  süre gözü su ile yıkayarak yüzeydeki etkenin seyreltilmesine çalışılmalıdır.

ŞÜPHELİ DURUM GÖZ HEKİMİNE SEVK EDİLMELİDİR.

*Swanson J. Eye exemination in infants, children and adults by pediatricians. AAP Policy Statement. Ophthalmology. 2003;110:860-5'den uyarlanmıştır.