Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber
 • Çocuğunuzun iki gözü de eşit görüyor mu?

  Ebeveynler Neler Yapmalı!

 • Çocuğunuzun gözleri ne zaman kontrol edilmeli?

  Başarılı tedavi için erken tanı şart

 • Şaşılık başka hastalıkların habercisi olabilir mi?

    

 • Çocuklarda ve Erişkinlerde Şaşılık, Göz Tembelliği ve Gözlük Kılavuzu

  Dökümanlara aşağıdaki link'e tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pupilladan Kırmızı Yansıma Testi Pupilladan Kırmızı Yansıma Testi

Ai­le fo­toğ­raf­la­rın­da as­lın­da is­ten­me­den çı­kan, göz be­bek­le­rin­den ge­len kır­mı­zı yan­sı­ma ki­şi­nin gö­zün­de op­tik or­tam­la­rın say­dam ol­du­ğu­nu gös­te­rir.

Erişkinde Şaşılık Tedavisi Erişkinde Şaşılık Tedavisi

Ço­cuk­lar­da in­fan­til dö­ne­min dı­şın­da içe şa­şı­lık ge­nel­lik­le ako­mo­das­yo­nun iyi ge­liş­me­ye baş­la­dı­ğı 1-3 yaş ara­sın­da or­ta­ya çı­kar.

Ambliyopi Ambliyopi

Amb­li­yo­pi bir ve­ya iki göz­de gör­me az­lı­ğı olup halk ara­sın­da gör­me tem­bel­li­ği ola­rak bi­li­nir.

Çocuklarda ve Erişkinlerde Şaşılık ve Göz Tembelliği Kılavuzu Çocuklarda ve Erişkinlerde Şaşılık ve Göz Tembelliği Kılavuzu

Göz muaynesi, gözlük kullanımı, göz tembelliği ve şaşılık tanı ve tedavisi ile ilgili bilmek istediklerinize ait kılavuzu ekteki bağlantıdan ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.