Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber
  • Çocuğunuzun iki gözü de eşit görüyor mu?

    Ebeveynler Neler Yapmalı!

  • Çocuğunuzun gözleri ne zaman kontrol edilmeli?

    Başarılı tedavi için erken tanı şart

  • Şaşılık başka hastalıkların habercisi olabilir mi?

      

GÖZÜN FONKSİYONEL GELİŞİMİ GÖZÜN FONKSİYONEL GELİŞİMİ

Göz doğumu takiben haftalar ve aylar içinde çok hızlı morfolojik ve fonksiyonel gelişmelere sahne olmaktadır. Bu hızlı değişimde kimi zaman hekim normal ve anormali ayırt etme durumunda kalabilir.

GESTASYONEL YAŞ İŞARETLERİ GESTASYONEL YAŞ İŞARETLERİ

Yenidoğanın gözündeki belli bulgulardan yola çıkarak yaklaşık olarak gestasyonel yaşı tahmin etmek mümkündür. Bu bulgular içinde tunika vaskulosa lentis, pupilla ve makula gelişimi önemli yer tutar.

Pupilladan Kırmızı Yansıma Testi Pupilladan Kırmızı Yansıma Testi

Ai­le fo­toğ­raf­la­rın­da as­lın­da is­ten­me­den çı­kan, göz be­bek­le­rin­den ge­len kır­mı­zı yan­sı­ma ki­şi­nin gö­zün­de op­tik or­tam­la­rın say­dam ol­du­ğu­nu gös­te­rir.

Sarsılmış Bebek Sendromu Sarsılmış Bebek Sendromu

Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de do­ğum trav­ma­sı dı­şın­da okü­ler trav­ma na­dir gö­rül­mek­le bir­lik­te tam ve dik­kat­li mu­aye­ne ge­rek­ti­rir.